About whoputa

Rating exchanges[json]

rater nick rating sent rating received rated nick
whoputa 1 1 themartianist
whoputa 5 1 KoSoVaR
whoputa 1 1 tencevad
whoputa 1 1 MonocleMan
whoputa 1 1 tryptus
whoputa 1 1 myxsoma