About Xaphias

Rating exchanges[json]

rater nick rating sent rating received rated nick
Xaphias 1 1 snowing
Xaphias 1 1 waterises
Xaphias 1 1 palsecam
Xaphias 1 2 micols
Xaphias 1 1 csshih
Xaphias 1 1 cabreca
Xaphias 1 1 NoValues
Xaphias -5 unrated wjamez
Xaphias 3 3 krasi0
Xaphias 1 1 cory
Xaphias 1 1 leniant
Xaphias 1 1 yossarian
Xaphias 1 1 gigavps