About Ellipsis

Rating exchanges[json]

rater nick rating sent rating received rated nick
Ellipsis 1 1 tenakha
Ellipsis 3 2 nastypoker
Ellipsis 1 1 markus
Ellipsis 1 1 BigBitz
Ellipsis 1 1 lifeis420